Naturpleje

Vi kan tilbyde følgende indenfor naturpleje:

  • Klipning af læhegn med 8 klinger giver et ensartet snit i 4 meters højde i en arbejdsgang.
  • Rydning af læhegn. hvor vi aftager Træer og Rødder til Flis.
  • Boring af Plantehuller.
  • Total rydning af regnafdrift områder.
  • Kanal og Vandløbs gravning. Oprensning / Udgravning af skovsøer.
  • Veligeholdelse af skov veje / kloarkering i skov områder.
  • Klipning af græs og opvækst langs veje. med Traktor / Gravemaskine med slagleklipper.

Har du en opgave?